Förlaget Faethon

Förlaget Faethon är tidskriften Aiolos tvilling. På samma sätt som tidskriften vill fördjupa essäistiken ämnar förlaget att med en noga utvald utgivning bidra till det intellektuella samtalet genom att publicera böcker vi upplever måste finnas tillgängliga på svenska. Både nytryck av otillgänglig litteratur och introduktioner av viktiga författare och filosofer.

Under hösten 2016 och våren 2017 kommer en serie med böcker att ges ut. Bland annat två böcker av den franska filosofen Sarah Kofman, en stor och påkostad volym med Anders Bodegårds vackra översättning av Racines tragedier Fedra och Andromaque omgärdade av  djupgrävande för- och efterord. Därutöver kommer vi att publicera Hegels undersökning av den dramatiska poesin i översättning av Sven-Olov Wallenstein, samt en spännande utgåva av Anne Carson.

 

 

Bokrelease på Rönnells Antikvariat

Måndag 5 december 17.30 – 19

untitled

Välkommen på release och samtal med Bokförlaget Faethon!
Vi vill introducera och fira tre av vinterns utgivningar; Sarah Kofmans Rue Ordener, rue Labat och Kvävda ord, och därtill Joseph Brodskys essä Vattenspegel.
Samtalen gästas av Carin Franzén och Bengt Jangfeldt.

Sarah Kofman, Rue Ordener, rue Labat

rue-omslag

Sarah Kofman (1934-1994) var fransk filosof. Rue Ordener, rue Labat är hennes självbiografiska berättelse om sitt liv under den tyska ockupationen av Frankrike. Det är också historien om hennes far, rabbinen Berek Kofman, som deporterades och mördades. Boken blev hennes sista. Med ett efteord av Victoria Fareld.

Utgåvan introducerar Bokförlaget Faethons serie alpha. Varje originalutgåva i serien är tryckt i 25 exemplar hors commerce, i-xxv och 475 numrerade exemplar. Inbundna och med grafitgrått omslag. 

Kvävda ord

kvavda_omslag

Sarah Kofman (1934-1994) var fransk filosof. Kvävda ord är en fragmentarisk dialog med författarna Robert Antelme och Maurice Blanchot. Den tyste tredje i dialogen är hennes far, rabbinen Berek Kofman som deporterades och mördades av nazisterna. Med ett efterord av Karoline Feyertag.

 Joseph Brodsky, Vattenspegel

Releasedatum 5 december 2016!

brodsky

År 1992 utkom Vattenspegel för första gången på svenska med titeln Vattenspegel: En bok om Venedig. Den svenska översättningen utkom innan att den publicerades på engelska och översattes direkt av Brodskys vän Bengt Jangfeldt från manuskriptet. Efter översättningen utkom ändrade Brodsky och skrev till ytterligare passager.

Här föreligger för första gången en fullständig svensk översättning av Vattenspegel som dessutom helt har reviderats av Bengt Jangfeldt, som dessutom skrivit ett efterord.

Den ryskfödde poeten Joseph Brodsky (1940-1996) mottog Nobelpriset i litteratur år 1987 med motiveringen: »för ett vittfamnande författarskap, präglat av tankeskärpa och poetisk intensitet«.

 

Lutz Seiler, på fältlatin: dikter i urval.

Seiler är aktuell på bokmässan i Göteborg där han kommer att läsa sina dikter tillsammans med översättaren Ludvig Berggren!

IMG_5906

Releasedatum: 15 oktober 2016!

Lutz Seiler föddes 1963 i Gera, Tyskland. Efter att först ha arbetat som murare och sedan studerat germanistik i slutet av 80-talet vände han sig slutligen till litteraturen för gott. Som en av de viktigaste företrädarna för den nya tyska litteraturen efter murens fall har han sedan 90-talet givit ut flera diktsamlingar, noveller, essäer och en roman. Han tillhör idag Tysklands främsta poeter och för sina verk har han tilldelats flera litterära priser, senast Deutscher Buchpreis för romanen Kruso (2014). på fältlatin är ett urval ur samlingarna pech & blende (2000), vierzig kilometer nacht (2003) och im felderlatein (2010). Urval, översättning och efterord av Ludvig Berggren.

 

 

Nyutgåva av Roland Barthes klassiker Bildens retorik  (Rhétorique de l’image)

Bildens_retorik_konvolut

”Hur får bilden sin mening? Var upphör meningen – och om den upphör, vad finns då bortom den?”

Med dessa frågor börjar professor Hans Haydens förord till Roland Barthes korta men mycket inflytelserika text Bildens retorik som publicerades första gången 1964. Texten introducerar en semiotisk bildanalys och är inlednings på Barthes livslånga tänkande kring bilden och fotografiet. Här presenteras boken i svensk översättning av Kurt Aspelin. Barthes skriver i en passage: ”Som strax ska framgå tydligare, är varje bild polysemisk, mångtydig.” Det sätt på vilket Barthes sedan utvecklar analysen har blivit enormt inflytelserikt. Utifrån en enkel reklambild analyserar han inte bara vad bilden säger oss utan hur den gör det.

Denna bok är den andra av Roland Barthes som bokförlaget Faethon publicerar.

 

 

Nyöversättning av Roland Barthes Textasen (Le plaisir du texte)!

Textasen_2-225x300 (kopia)

Roland Barthes Textasen (Le plaisir du texte) i översättning av Daniel Pedersen med förord av Horace Engdahl och efterord av Lydia Wistisen. Textasen utkom första gången 1973 och utgör en brytpunkt i Barthes författarskap. På sitt omisskännliga vis hyllar Barthes texten och läsandet samtidigt som han ställer frågor som kräver svar. I inledningen läser vi: ”Textens njutning, textasen; likt Bacons simulator kan den säga: aldrig ursäkta sig, aldrig förklara sig. Den förnekar aldrig någonting: ‘Jag vänder bort min blick, det blir hädanefter mitt enda förnekande.'”

Barthes Textasen finns i välsorterade bokhandlar och går även att beställa via Adlibris. För de som önskar kan även boken köpas direkt från förlaget. Pris 130:- inklusive porto. Sätt in pengar på vårt bankgiro – 587-5604 –glöm inte att ange namn och adress!

 

 

Dödsporr: Etik, estetik, våld av Erik van Ooijen.

dödsporr

Vi inleder höstens utgivning med en ny intressant studie. I Dödsporr. Etik, estetik, våld undersöks konstens förhållande till etiken. Det som vanligtvis äcklar människan vänds upp och ner och vrids ut och in i denna vetenskapliga undersökning av konstens och estetikens relation till etik och våld. Boken behandlar våldsamma föreställningar ur vårt kollektiva omedvetna så som de manifesterar sig i skönlitteratur och självbiografi, spelfilm och porrfilm, dataspel och dödsmetall. Framförallt demonstreras hur de gestaltningar vi tenderar att snarast avfärda som omoraliska i själva verket är de som tar våldets problem på störst allvar. Därför kommer konsten, genom dess autonomi, att visa sig intervenera i vår tids allra ömmaste smärtpunkter: miljöförstöring, industrialiserad djurhållning, det patriarkala våldet.

Erik van Ooijen är litteraturvetare verksam vid Kulturvetenskapliga forskargruppen, Karlstads universitet.

 

Bokförlaget Faethon har som backlist Kykeons och Sites samlade utgåvor. Här listas de titlar som fortfarande finns tillgängliga.

Kykeons och Sites volymer går att köpa hos din lokala bokhandlare eller via Bokus och Adlibris.

Kykeon 13 
Derrida Apoteket
ISBN 978-91-87952-35-1

Pris: 180 kronor.

derrida

Den franske filosofen Jacques Derrida (1930-2004) är en av det senaste halvseklets mest inflytelserika tänkare. Som idégivare till den riktning som omväxlande har kallats poststrukturalism och dekonstruktion införde han ett nytt sätt att skriva och resonera om litterära och filosofiska texter. I Sverige uppmärksammades hans författarskap i början av 80-talet i tidskriften Kris och hamnade genast i centrum för kulturdebatten. Kykeonseriens utgåva Derrida Apoteket innehåller tre essäer av Derrida, som alla kretsar kring litteraturens status och skriftens paradoxer.

Titelessän ”Platons apotek” är en av författares mest kända texter, som här för första gången presenteras på svenska i översättning av Jan Stolpe. Den bjuder på ett intellektuellt äventyr av sällan skådat slag, där författaren är på jakt efter hemligheten med Platons förkastelsedom över det skrivna språket.
”Genrens lag” trycktes ursprungligen i tidskriften Kris 1980 och var då de svenska läsarnas första möte med dekonstruktionens mästare. Även ”Framför lagen”, Derridas skarpsinniga betraktelse över en känd berättelse av Kafka, tillhör de texter som presenterades i Kris på 1980-talet.

I bokens avslutande parti berättar medlemmar av den gamla Krisredaktionen om sina personliga kontakter med Jacques Derrida.

Ola Billgren                                                                               
Måleriets liv och död
ISBN 978-91-87952-34-3

Pris: 170 kronor.

billgren

I stort sett sammanföll Ola Billgren med den postmodernistiska rörelsens utmynnande i postmodernismens dammanläggning. Han ”tillhörde en generation konstnärer som … trädde in i 1900-talet för att bevara eller förkasta den måleriska traditionen” (skrev han själv om Edward Hopper). Företaget var ständigt dubbelt: ju flitigare han målade, desto mer problematiskt blev måleriet. Dock försiggick hans ansträngningar alltid i måleriet: hans dröm var oeftergivligt materialistisk, hans konst aldrig puristisk. I denna (sista) postuma samling artiklar, från 1990-talet. följer vi hans arbete på nära håll, från Tizian och Rembrandt till Much, Dick Bengtsson och Gerard Richter.

Maurice Blanchot                                                                                     
Essäer
ISBN 91-87952-02-5

Pris: 180 kronor.

blanchot

Maurice Blanchot (1907-2003) varen av efterkrigstidens viktigaste franska författare och kritiker men fortfarande förvånansvärt okänd i Sverige. I Blanchots essäer utkristalliseras många av de föreställningar om skrivandet och läsandet som legat till grund för den moderna franska textteorin.

Birgit Åkesson
Att ge spår i luften
ISBN 91-87952-14-9
Pris: 150 kronor.

 akesson

 Att ge spår i luften av Birgit Åkesson är en textsamling, där vår banbrytande koreograf och dansforskare har sammanställt essäer, artiklar, föreläsningar och andra studier från fyrtio år, många av dem hittills opublicerade. Texterna stöds av ett unikt bildmaterial ur författarens arkiv. I centrum för boken står frågan om dansens egenart.

 

 

Lichtenberg
Kladdböcker
ISBN 91-87952-05-X
Pris: 180 kronor.

lichtenberg

”Den som upptäcker Lichtenberg är förlorad för de grandiosa teorierna. Denne litterate naturforskare och puckelryggige hypokondriker hade ett ojämförligt öga för den komiska kontrasten mellan tänkandets anspråk och vad det faktiskt åstadkommer. Det är som om han såg idéernas värld med Hogarths ögon.”
Ur Horace Engdahl förord.

 

Novalis
Fragment
ISBN 91-87952-01-7

Pris: 180 kronor.

namnlos

Novalis, Friedrich von Hardenberg, den tyska romantikens underbarn och sprakande fyrverkeri, är hos oss mest känd som författaren till ”Hymnen an die Nacht” och den poetiska romanen om Heinrich von Ofterdingen. Nu presenteras Novalis för första gången i större skala på svenska – och det sker helt med inriktning på fragmentet.

 

 

Jünger/Heidegger
Linjen
ISBN 91-87952-09-2

Pris: 180 kronor.

heidegger

Den här volymen är ett bidrag till förståelsen av nihilismen som ett viktigt uttryck för den moderna epoken, såväl filosofiskt, litterärt som politiskt. Två texter presenteras; Jüngers Över linjen och Heideggers svar på denna skrift Om varafrågan.

 

Obegripligheten
ISBN 91-87952-07-6
Pris: 170 kronor.

obegripligheter

”Denna bok innehåller texter som i ett eller annat avseende befattar sig med det obegripliga. Läsaren kan med skäl fråga om avsikten med en sådan publikation är att göra obegripligheten begriplig. Vore det inte i så fall att göra våld på den?”
Ur Horace Engdahls förord.
Volymen innehåller texter av bland andra Horace Engdahl, Roger Laporte, Stig Larsson och Magnus Florin.

 

  

Perec
Historier
ISBN 91-87952-81-5
Pris: 150 kronor.

perec
Volymen presenterar två berättelser av George Perec (1936-1982) – ”Vinterresan” och ”En privat samling”. Perec låter i berättelserna det möjliga slå följe med det omöjliga i hämnden på det reella.

  

 

René Daumal
Tem Gweff
ISBN 91-87952-11-4
Pris: 150 kronor.

daumal
Bland de stora förnekarna i den moderna litteraturen intar fransmannen René Daumal (1908-1944) en särställning. Få har med sådan klarhetslidelse prövat kulturens grundläggande och sanningar mot andliga upplevelser av ett slag som ligger utanför vår världsbild.

 

  

Jean Genet
Essäer och artiklar
ISBN 91-87952-41-6
Pris: 80 kronor.

genet

Jean Genet är i Sverige mest känd som romanförfattare och dramatiker. Men utöver sina böcker och pjäser skrev han under senare delen av sitt liv en lång rad essäer och artiklar om vitt skilda ämnen: lindansaren, Rembrandt, svarta pantrarna, katedralen i Chartres, den palestinska frihetsrörelsen osv. Det är texter som rör sig i gränslandet mellan poesi och aktivism: här finns allt från meditationer över det konstnärliga skapandets natur till utmanande språkexperiment, allt från kritisk reflektion till politisk agitation och omvälvande vittneslitteratur.

 

 

 

 

 

Giorgio Agamben 
Undantagstillståndet
ISBN 91-87952-39-4
Pris: 80 kronor.

agamben

Agambens bok, först publicerad på italienska 2003, presenterar den kontroversiella tesen att undantagstillståndet, det tillfälliga upphävandet av en stats rättsliga ordning, idag har blivit ett normaltillstånd. När undantaget smälter samman med regeln upplöses gränsen mellan demokrati och tyranni, och våra politiska institutioner går in i ett fundamentalt kristillstånd. Med sin omstörtande text är Agamben den förste att beskriva undantagstillståndets historiska och filosofiska förutsättningar från den romerska rätten fram till idag.

Jacques Ranciere
Texter om politik och estetik
ISBN 91-87952-40-8
Pris: 80 kronor.

ranciere

Rancière har sedan 60-talet i en lång serie böcker utvecklat ett radikalt jämlikhetstänkande. Hans arbeten om politisk teori, estetik, litteratur och film har under de senaste åren väckt stor uppmärksamhet både i Frankrike och internationellt. För Jacques Rancière är politik en strävan efter frigörelse i enlighet med ett ideal om universell jämlikhet. Men varje politisk gemenskap är också, enligt Jacques Rancière, en estetisk gemenskap, ett ”delande” av det sinnliga som definierar vad som låter sig sägas, ses och göras, och som därmed bestämmer vem som har tillgång till denna gemenskap och vem som är utesluten från den. Det är utifrån detta delande som frågan om estetikens politik och om konstens kritiska möjligheter kan ställas. Det finns ingen konflikt mellan en konst för konstens skull och en politisk konst – båda definierar en ny struktur för det gemensamma livet.