Förlaget Faethon

Förlaget Faethon är tidskriften Aiolos tvilling. På samma sätt som tidskriften vill fördjupa essäistiken ämnar förlaget att med en noga utvald utgivning bidra till det intellektuella samtalet genom att publicera böcker vi upplever måste finnas tillgängliga på svenska. Både nytryck av otillgänglig litteratur och introduktioner av viktiga författare och filosofer.

För mer info: www.faethon.se

 

Våra tre nyaste böcker är:

foucault

Michel Foucault/Maurice Blanchot

rameaus-brorson

Denis Diderot

dalemberts-dro%cc%88m

Denis Diderot