Om tidskriften

Aiolos är en tidskrift med inriktning på litteratur, filosofi och konst, som etablerades i mitten av 1990-talet för att försöka råda bot på brister i det svenska kulturella klimatet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och är ett forum för den längre, fördjupande essän.

Under 1980-talet introducerades delar av det kontinentala samtidstänkande som länge hade hållits utanför Sveriges gränser, gränser som i viss mån nu öppnades. Kritiska traditioner utanför den positivistiska mittfåra som så gott som alltid dominerat det svenska tänkandet blev plötsligt synliga. Ett intellektuellt tänkande som inte fullständigt isolerade sig från det kreativa skapandet blev tillgängligt. Men i och med nittiotalets ankomst slöts gränserna igen. Reaktionen var påtaglig, från samtliga delar av kulturlivet. Dörr efter dörr slogs igen, och det fanns inte längre någon egentlig plats för mer djupgående, prövande, ifrågasättande essäistik. Syftet med tidskriften Aiolos är att erbjuda en sådan plats.

Sedan 2015 har Aiolos en ny redaktion och ges ut av Kulturföreningen Faethon. Liksom den tidigare redaktionen söker vi öppna vägar, vidga passager, krossa flaskhalsar. Eftersom vi varken kan eller har anledning till att isolera oss från den stora västerländska traditionen förhåller vi oss kritiska till den, kritiska men delaktiga. Humanvetenskap är något annat än naturvetenskap – konst något annat än rationalitet – människan något annat än hennes maskiner.

2016 blev Aiolos nominerad till årets svenska kulturtidskrift 2016 av FSK (Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter).

2017

Under 2017 utkom fyra nummer: 56 Svart ekologi; 57–58 Kung Oidipus och 59 Hålet

Aiolos_56_Svart_ekologi_SLUTVERSION_2017-03-20.indd

Aiolos_57-58_PRINTFILE_2017-08-23.indd

Aiolos_59_Hålet_PRINTFILE_2018-02-01.indd

2016

Första numret för året var ett dubbelnummer, 52–53, om Auschwitz och kulturen. Därefter kom 54 Spår I som i november följdes upp av 55 Spår II

 

2015

År 2015 utkom fyra nummer. De två första, 48 och 49, ägnas åt metamorfosen. Därefter publicerades dubbelnumret 50–51 om Petrarcas brev.

 

Redaktion

Håkan Trygger (huvudredaktör), Niklas Haga, Daniel Pedersen (ansvarig utgivare) och Anders Lindström.

Redaktionsråd

Victoria Fareld, Hedvid Härnsten, Charlie Malmberg, Felice Rova, Sofia Nilson Warkander, Sven-Olov Wallenstein, Charlotta Weigelt, Lydia Wistisen.

 

Ni kan kontakta oss på info@aiolos.info